Een kleine inleiding in de wereld van de omgevingsvergunning
Meestal ontstaat eerst het idee om een bouwwerk te bouwen of te verbouwen en denkt men daarna pas: ‘zou daar een bouwvergunning voor nodig zijn?’. Wij kunnen op basis van ervaring, bestemmingsplannen en regelgeving uit het Besluit OmgevingsRecht (BOR) bepalen of het plan een grote- of kleine kans van slagen heeft.

De rijksoverheid heeft de ‘vergunningcheck’ in het leven geroepen, maar uit ervaring blijkt dat die uitslag niet altijd klopt.

De route naar uw Bouwvergunning

Zodra de haalbaarheid van het plan is vastgesteld kunnen we het plan gaan uitwerken. Meestal is dat door tekeningen te maken van het bouwwerk in de bestaande- en de nieuwe situatie. Op de tekeningen komt informatie te staan die de gemeente nodig heeft om te beoordelen of het plan voldoet aan de regelgeving en het beleid. De informatie die moet worden toegevoegd is afhankelijk van het bouwplan en staat beschreven in de Ministeriële regeling OmgevingsRecht (MOR).

Zodra het plan helemaal is uitgewerkt kan dit digitaal worden ingediend bij de gemeente via het OmgevingsLoket Online (OLO). Bij het indienen van de aanvraag wordt er een BurgerServiceNummer (BSN) of KVK-nummer gevraagd om de vergunninghouder te kunnen identificeren. Vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend begint de termijn te lopen waar binnen de gemeente moet reageren. Bij een reguliere procedure is dat 8 weken, welke eenmalig kan worden verlengd met nog eens 6 weken.

Het komt soms voor dat de gemeente nog specifieke vragen over de aanvraag heeft, dan wordt er een verzoek om aanvullingen verstuurd. In de periode dat dit verzoek ‘open staat’ wordt de termijn gepauzeerd.

Als de aanvraag is beoordeeld, wordt er door de gemeente een ‘besluit’ opgemaakt. Dit is de feitelijke omgevingsvergunning. Meestal staat het verloop van de procedure, extra informatie over de rechten en plichten en de overwegingen beschreven in het besluit. Bij het besluit zitten ook altijd ‘afgestempelde stukken’. Dit zijn de tekeningen waarvoor de vergunning is verleend.

Bezwaar tegen Bouwvergunning/Omgevingsvergunning

Zodra de omgevingsvergunning is verleend, start er een periode van 6 weken waarbinnen ‘belanghebbenden’ bezwaar kunnen maken. Dit is altijd een bezwaar op het besluit van de gemeente en de vergunninghouder staat daar dus los van. De vergunninghouder wordt wel altijd op de hoogte gebracht als er bezwaar is gemaakt.

Als de bezwaarperiode voorbij is en u heeft niets gehoord van de gemeente, dan kunt u met een gerust hart beginnen aan uw bouw of verbouwing.

Samengevat Stappenplan Bouwvergunning/Omgevingsvergunning:
1. Beoordelen of de aanvraag omgevingsvergunning kans van slagen heeft en benodigd is.
2. Uitwerken van het plan.
3. Aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente.
4. Afwachten tot er een besluit is genomen op de aanvraag (regulier binnen 8 weken).
5. Bouwvergunning!
6. Afwachten tot de bezwaarperiode is afgelopen (6 weken).
7. U kunt met een gerust hart gaan bouwen.

Waarin onderscheidt vergunningwinkel.nl zich?

Helder en transparant inzicht in de kosten
Wij hebben onze webshop zo ingericht dat U precies kunt zien waar u voor betaald. Met behulp van het keuzemenu kunt u vrijwel iedere situatie genereren. Staat u situatie er toch niet bij, bel of mail dan sturen we een offerte op maat.

Bouwvergunningen in onze Webshop
Vergunning Dakopbouw . Vergunning Dakterras . Vergunning Balkon . Vergunning Aanbouw . Vergunning Bijgebouw . Vergunning Dakkapel

Duidelijkheid voordat U kosten maakt
Maakt u gebruik van code onderzoek bij het afrekenen dan betaalt u slechts 10% van het totaalbedrag. Voor dit bedrag onderzoeken wij of uw gewenste bouwplan een grote of een kleine kans van slagen heeft. Als u ervoor kiest om de bouwvergunning door ons aan te laten vragen, betaalt u de resterende 90%.

U houdt de controle
Voordat wij de aanvraag omgevingsvergunning indienen vragen wij u altijd of de tekeningen akkoord zijn. Wij vragen de omgevingsvergunning pas aan wanneer u helemaal tevreden bent.

Zelf inmeten en zo besparen
U kunt geld besparen door zelf uw woning in te meten. Houd er rekening mee dat wanneer u zelf inmeet dit bij een gemiddelde ééngezinswoning ongeveer 3 uur kost.

Duidelijke communicatie
Wij willen u volledig ontzorgen, daarom voeren wij de volledige communicatie met de gemeente. Daarbij houden we U regelmatig op de hoogte van de status. Heeft u andere vragen? Schroom niet en bel of stuur een mail.

Brede ervaring met de meest uiteenlopende projecten
Vergunningwinkel.nl is ontstaan om het verkrijgen van een omgevingsvergunning gemakkelijker te maken. De basis van ons bedrijf ligt in het verkrijgen van de meest uiteenlopende (complexe) omgevingsvergunningen en het ondersteunen van particulieren en bedrijven bij het uitvoeren van bouwprojecten. Hierdoor hebben we een brede ervaring opgebouwd en weten we ook hoe het op de bouwplaats werkt.

Laagste prijsgarantie
Wij bieden een laagste prijsgarantie. Als u een offerte van een ander bedrijf heeft dat dezelfde voorwaarden biedt als vergunningwinkel.nl dan passen wij onze prijs aan.

Algemene voorwaarden 
Op alle werkzaamheden van Vergunningwinkel.nl en MakeoverGroep zijn de voorwaarden zoals beschreven in ‘De Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening, juli 2013‘ van toepassing. Door opdracht te verstrekken op wat voor manier dan ook, geeft u aan op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en gaat u daarmee akkoord.

Vergunning Dakopbouw . Vergunning Dakterras . Vergunning Balkon . Vergunning Aanbouw . Vergunning Bijgebouw . Vergunning Dakkapel

Wij helpen u graag met Bouwadvies en vergunningen